AVTOMATIZACIJA IN KRMILJENJE NAPRAV

Avtomatizacija je potrebna in danes prisotna že v vseh proizvodnih procesih. S sodobno programsko opremo smo in še razvijamo produkte, ki avtomatizirajo delo na področjih: proizvodnje, video nadzora, video produkcije.

Razvoj programov temelji predvsem na področjih: video nadzor v igralnicah in video nadzor v proizvodnji z namenom, da povečamo varnost pri delu.

ELEKTRONIKA

Za potrebe avtomatizacije razvijamo elektronske komponente s specifičnimi funkcijami in demo modele za učenje.

Krmiljenje naprav v proizvodnji s pomočjo računalnikov je prisotno v večini proizvodnih procesov. Elektronika in razvoj programov za upravljanje z elektroniko sta področji, ki jih obvladujemo že od začetka našega delovanja.

PODATKOVNE BAZE

Oracle, MS SQL Server, MariaDB

ORODJA

.NET, Visual Studio, Basic, C#, MS Access