POSLOVNA INFORMATIKA

Programske rešitve za podporo poslovnim procesom so razvite po meri naročnika.  Svetujemo pri optimizaciji poslovnih procesov in po implementaciji rešitev kvalitetno sodelujemo pri vzdrževanju. 

Razvili smo in še razvijamo aplikacije za podporo procesom v: proizvodnji, računovodstvu in financah, komerciali, nabavi in drugih.

Specializirani smo za integracijo poslovno informacijskega sistema (PIS). V podjetjih PIS gradijo postopoma predvsem zaradi velikih stroškov pa tudi zaradi potreb. Velikokrat so dobavitelji različni, zato je potrebno podsisteme integrirati. Za to standardnih rešitev običajno ni ali pa so samo delne.  Tukaj nastopimo mi s strokovnim kadrom, ki pri delu uporablja: Oracle programiranje in MS Access programiranje. V razvoj modulov za integracijo informacijskih podsistemov vključimo tako razvijalce posameznih podsistemov kot končne uporabnike.

TEHNOLOGIJA

Pri svojem delu že od leta 1992 delamo na Oracle-u, zaradi razširjenosti Microsoft-a pa od leta 2002 delamo tudi z MS Access-om, VisualBasicom, C++, Visual Studiom in drugimi. 

PODATKOVNE BAZE

Oracle, MS SQL, MariaDB

ORODJA

Oracle Forms & Reports, PL/SQL, MS Access, Visual Studio