Dejavnosti

Ocena kvalitete storitev

Poslovna Informatika 85%
Automatizacije in Krmiljenja naprav 95%
Spletne aplikacije 50%